Topluluğumuzun Kurumsal Üyelerinden Bayer’i Tanıyalım!

Bayer, temel olarak sağlık ve tarımla ilgili Yaşam Bilimleri alanlarında uzmanlaşmış küresel bir şirkettir. “Daha iyi bir yaşam için bilim” misyonlarına paralel olarak hastalıkların önlenmesi, şiddetinin hafifletilmesi ve iyileştirilmesi yoluyla insanların yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlamaktadırlar. 150 yılı aşkın köklü bir geçmişe sahip olan Bayer, Türkiye’de 1954 yılından beri faaliyet göstermektedir. Bugün, Bayer Türk çatısı altında faaliyet gösteren – Pharmaceuticals, Consumer Health, Crop Science – Türkiye’de kendi pazarlarında iyi konumlarda bulunmakta ve büyüme potansiyeli vaat etmektedir. Bayer’in Türkiye’nin birçok farklı ilinde bölge ofisleri ve üretim tesisleri bulunmaktadır. Faaliyetleri hakkında detaylı bilgi için www.bayer.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

SALES NETWORK Topluluğu satış fonksiyonunun 21. yüzyılın değişen ihtiyaçlarına göre dönüşmesine, gelişmesine ve güçlenmesine liderlik etmek üzere 2016 yılından bu yana faaliyetlerine devam etmektedir.

Topluluğun misyonu, satış mesleğinin algılanan değerini yükselterek markalaşmasına katkı sağlamak ve bu sayede satış mesleğinin, gençlerin ve kadınların kariyer tercihinde öncelikli bir konuma gelmesidir.

Topluluğumuza kurumsal üye olarak katılmak için uyelik@salesnetwork.net adresinden bize ulaşabilirsiniz.