Best of Sales Awards 2021 hakkındaki her şey!

Best of Sales Awards (BoSA) HAKKINDA

2021 yılında üçüncüsü düzenlenecek olan Best of Sales Awards (BoSA), satış alanında üstün performans getiren proje, uygulama ve yaklaşımları ödüllendirmek üzere SALES NETWORK tarafından desteklenen bir etkinliktir. BoSA’nın iki temel amacı vardır:

 • Satış fonksiyonunun şirket performansına olan katkısının görünür kılınması
 • Yüksek performans sağlayan yaklaşımların, diğer satış profesyonellerine ilham kaynağı olması için duyurulması

 

BoSA TAKVİMİ

Başvuru Süreci: 1 Mart – 9 Nisan 2021

Jüri Değerlendirmesi, Kısa Listenin Oluşturulması, Kazanan Projelerin Belirlenmesi: 10 Nisan – 21 Mayıs 2021

Ödül Töreni: 26 Mayıs 2021


 

BoSA JÜRİSİ

, BoSA Jüri Başkanı, Egon Zehnder Kıdemli Ortak

Alp Önder Özpamukçu, TAMPF (Federation of Shopping Centers and Retailers) Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Perakende Sektör Meclisi Başkanı

Bora AlçıArgus Growth Agency Kurucu

Cem RodosluRodoslu Marketing Solutions Kurucu

Didem Şekerel ErdoğanNielsen Analitik Danışmanlık Kıdemli Başkan Yardımcısı (APAC-EEMEA Bölgesi) ve NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü

Erkan TozluyurtTEM Yönetim Geliştirme Hizmetleri Kurucu Ortak

Selen Kocabaş, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Stratejik Danışman


 

BoSA KATEGORİLERİ

1. SATIŞ PERFORMANSI

Ödülün kapsamı:

Bir markanın, ürün grubunun, ürünün veya bir satış kanalında gerçekleşen satışın, geçmiş satış performansı trendinin üzerine çıkarıldığı satış projelerini kapsar. Bu başlık altında ödül başvurusu yapan firmalar, satış performansına dair somut veriler (panel verileri, 2020 yılı YTD rakamlarının 2019, 2018 ve 2017 yılları YTD karşılaştırmalı; büyüme rakamları ise 2020 CAGR vs 2019 karşılaştırmalı olarak) sunmalıdır. Büyüme performasının ödül alabilmesi için pazarın organik büyümesinin ötesine geçen bir satış performansı sağlanmış olmalı ve bu büyümenin ardında güçlü bir strateji ve/veya plan yer almalıdır.

Kriterler:

 • Genel satış trendinin üzerine çıkan ve pazarın organik büyümesinin ötesine geçen satış performansı
 • Uygulanan strateji ve/veya planın performansla bağlantısı (hangi içgörü/pazar fırsatı ile hareket edildi ve nasıl bir strateji/plan uygulandı)
 • Kanıtlar — panel verisi: YTD 2020 vs YTD 2019 vs YTD 2018 vs YTD 2017 karşılaştırmalı
 • Kanıtlar — büyüme verisi: Ürün/marka CAGR 2020 vs 2019, Kategori/Rakipler CAGR 2020 vs 2019 karşılaştırmalı

2. SATIŞTA TEKNOLOJİ VE İNOVASYON UYGULAMASI

Ödülün kapsamı:

Satış yönetimine olumlu katkı yapana her türlü teknoloji ve/veya inovasyon uygulamasını içerir. Bu başlık altında ödül başvurusu yapan firmalar, hayata geçirdikleri teknoloji/uygulamanın ve/veya inovasyonun iş sonuçları üzerindeki pozitif etkisini (verimlilik artışı, maliyet avantajı, satış performansı, yaygınlaşma, satış yetkinliklerini geliştirme, kontrol ve izleme yeteneğini geliştirme, müşteri değeri yaratma vb) somut verilerle ortaya koymalıdır. Proje kapsamında hayata geçirilen teknolojik uygulamanın ve/veya inovasyonun ana hatları ile tanımlanması ve geçmiş uygulamaya göre nasıl bir fark yarattığı kısaca açıklanmalıdır.

Kriterler:

 • Teknoloji ve/veya inovasyonun dayandığı temel ihtiyaç (gelişme ihtiyacına dair içgörü ve analiz bulguları)
 • Teknoloji ve/veya inovasyonun içeriği, uygulama kapsamı ve uygulama adımları
 • Uygulama ve/veya inovasyonun sonuçlara olan etkisi. Kanıtlar: hangi alanda olumlu sonuç alındıysa bu başlığa dair uygulama öncesi ve sonrasına dair karşılaştırmalı somut veriler. (Öncesi vs sonrası, %, sayı, süre, TL vb değişim)

3. SATIŞIN DİJİTALLEŞMESİNE KATKI YAPAN TEDARİKÇİ

Ödülün kapsamı:

Hizmet verdikleri müşterilerinde satış süreçlerinin ya da kanallarının dijital dönüşümüne katkı sağlayan firmalar başvuru yapabilirler. Bu başlık altında ödül başvurusu yapan firmalar, müşterileri ile birlikte hayata geçirdikleri projelerinin iş sonuçları üzerindeki pozitif etkisini (verimlilik artışı, maliyet avantajı, satış performansı, yaygınlaşma, satış yetkinliklerini geliştirme, kontrol ve izleme yeteneğini geliştirme, müşteri değeri yaratma vb) somut verilerle ortaya koymalıdır. Proje kapsamında hayata geçirilen teknolojik uygulamanın ana hatları ile tanımlanması ve geçmiş uygulamaya göre nasıl bir fark yarattığı kısaca açıklanmalıdır.

Kriterler*:

 • Dijitalleşmenin dayandığı temel ihtiyaç (gelişme ihtiyacına dair içgörü ve analiz bulguları)
 • Projenin içeriği, uygulama kapsamı ve uygulama adımları
 • Projenin sonuçlara olan etkisi. Kanıtlar: hangi alanda olumlu sonuç alındıysa bu başlığa dair uygulama öncesi ve sonrasına dair karşılaştırmalı somut veriler. (Öncesi vs sonrası, %, sayı, süre, TL vb değişim)

* Bu ödül için başvuru yapan tedarikçi firmaların, başvuru formunda müşterilerine ait bilgileri paylaşmadan önce gerekli izinleri almış olmaları kendi sorumluluklarıdır. Gizli bilginin ifşa edilmesine dair her hangi bir anlaşmazlıkta SALES NETWORK ve BoSA jürisi hiçbir sorumluluk kabul etmez.

4. KANAL GELİŞTİRME

Ödülün kapsamı:

Mevcut satış kanalının daha önce olduğundan daha etkin kılınması veya daha önce olmayan yeni bir satış kanalının yaratılması ile bağlantılı uygulamaları içerir. Bu başlık altında ödül başvurusu yapan firmalar, kanal geliştirmeye ilişkin projenin sonuçlarını somut verilerle (satış performansında artış, karlılıkta artış, maliyet avantajı, verimlilik artışı, fiyat istikrarı, yaygınlık/penetrasyon artışı, satış kanalı sadakati/aidiyeti, satış kanalının yetkinliklerinin geliştirilmesi, satış kanalında ticari risklerin azaltılması, sipariş-ürün teslimi-tahsilat süreçlerinin iyileştirilmesi vb) ortaya koymalıdır. Proje kapsamında hayata geçirilen uygulamanın ana hatları ile tanımlanması ve geçmiş uygulamaya göre nasıl bir fark yarattığı kısaca açıklanmalıdır.

Kriterler:

 • Kanal geliştirme uygulamasının dayandığı temel ihtiyaç (gelişme ihtiyacına dair içgörü ve analiz bulguları)
 • Kanal geliştirme uygulamasının içeriği, uygulama kapsamı ve uygulama adımları
 • Kanal geliştirme uygulamasının sonuçlara olan etkisi. Kanıtlar: hangi alanda olumlu sonuç alındıysa bu başlığa dair uygulama öncesi ve sonrasına dair karşılaştırmalı somut veriler. (Öncesi vs sonrası, %, sayı, süre, TL vb değişim)

5. E-TİCARET UYGULAMASI

Ödülün kapsamı:

Asıl işi e-ticaret olmayan firmaların olumlu sonuç aldıkları e-ticaret projelerini içerir. Bu başlık altında ödül başvurusu yapan firmalar, e-ticaret projelerinin sonuçlarını somut verilerle (satış performansında artış, karlılıkta artış, maliyet avantajı, verimlilik artışı, stok yönetimi/stok eritme, yaygınlık/penetrasyon artışı, ürün çeşitliliği/özel ürün pazarlaması, vb) ortaya koymalıdır. Proje kapsamında hayata geçirilen uygulamanın ana hatları ile tanımlanması ve geçmiş uygulamaya göre nasıl bir fark yarattığı kısaca açıklanmalıdır.

Kriterler:

 • E-ticaret uygulamasının dayandığı temel ihtiyaç (gelişme ihtiyacına dair içgörü ve analiz bulguları)
 • E-ticaret uygulamasının içeriği, uygulama kapsamı ve uygulama adımları
 • E-ticaret uygulamasının sonuçlara olan etkisi. Kanıtlar: hangi alanda olumlu sonuç alındıysa bu başlığa dair uygulama öncesi ve sonrasına dair karşılaştırmalı somut veriler. (Öncesi vs sonrası, %, sayı, süre, TL vb değişim)

6. TİCARİ PAZARLAMA UYGULAMASI

Ödülün kapsamı:

Firmaların satış kanalında uyguladıkları ve olumlu sonuç aldıkları ticari pazarlama projelerini (satış kanalında marka/ürünün öne çıkarılması, satışının hızlandırılması, satış noktasında raf payının/görünürlüğünün artırılması, rekabet üstünlüğü sağlanması, yeni ürün lansmanı vb) içerir. Bu başlık altında ödül başvurusu yapan firmalar, ticari pazarlama projelerinin sonuçlarını somut verilerle (satış performansında artış, karlılıkta artış, yaygınlık/penetrasyon artışı, pazar payı, raf payı, ürün çeşitliliği/özel ürün pazarlaması, marka algısında olumlu değişim, vb) ortaya koymalıdır. Proje kapsamında hayata geçirilen uygulamanın ana hatları ile tanımlanması ve geçmiş uygulamaya göre nasıl bir fark yarattığı kısaca açıklanmalıdır.

Kriterler:

 • Ticari pazarlama uygulamasının dayandığı temel ihtiyaç (gelişme ihtiyacına dair içgörü ve analiz bulguları)
 • Ticari pazarlama uygulamasının içeriği, uygulama kapsamı ve uygulama adımları
 • Ticari pazarlama uygulamasının sonuçlara olan etkisi. Kanıtlar: hangi alanda olumlu sonuç alındıysa bu başlığa dair uygulama öncesi ve sonrasına dair karşılaştırmalı somut veriler. (Öncesi vs sonrası, %, sayı, süre, TL vb değişim)

7. MÜŞTERİ DENEYİMİ

Ödülün kapsamı:

Şirketin/markanın/ürünün alışveriş sürecinde müşteriye yaşattığı deneyimin iyileştirilmesi ile bağlantılı uygulamaları içerir. Bu başlık altında ödül başvurusu yapan firmalar, müşteri deneyimine ilişkin projenin sonuçlarını somut verilerle (Kendisine ait olmayan satış noktalarında satış yapan firmalar: müşteri memnuniyeti, temel KPI’larda müşteri algısının iyileştirilmesi, NPS,  belli bir ürün veya müşteri grubundaki pazar payı /satış düzeyi. Kendi satış kanalına sahip firmalar: müşteri trafiği, conversion oranı, ortalama sepet büyüklüğü, müşteri memnuniyeti, temel KPI’larda müşteri algısının iyileştirilmesi sadakat düzeyi vb) ortaya koymalıdır. Proje kapsamında hayata geçirilen uygulamanın ana hatları ile tanımlanması ve geçmiş uygulamaya göre nasıl bir fark yarattığı kısaca açıklanmalıdır.

Kriterler:

 • Müşteri/alışveriş deneyimi uygulamasının dayandığı temel ihtiyaç (gelişme ihtiyacına dair içgörü ve analiz bulguları)
 • Müşteri/alışveriş deneyimi uygulamasının içeriği, uygulama kapsamı ve uygulama adımları
 • Müşteri/alışveriş deneyimi uygulamasının sonuçlara olan etkisi. Kanıtlar: hangi alanda olumlu sonuç alındıysa bu başlığa dair uygulama öncesi ve sonrasına dair karşılaştırmalı somut veriler. (Öncesi vs sonrası, %, sayı, süre, TL vb değişim)

8. SATIŞ EKOSİSTEMİNİ GELİŞTİREN START-UP

Ödülün kapsamı:

Bu kategorideki ödülün amacı; uygulanabilir yenilikçi fikirlerin ve bu fikirleri geliştiren start-up firmaların satış ekosisteminde yaygınlaşmasına katkı sağlamamaktır. Satış ekosistemini geliştirmek üzere yola çıkan ve ez az bir şirkette somut uygulamaya geçmiş olan tüm start-up şirketler başvuruda bulunabilir. Proje kapsamında hayata geçirilen uygulamanın ana hatları ile tanımlanması ve geçmiş uygulamaya göre nasıl bir fark yarattığı kısaca açıklanmalıdır.

Kriterler*:

 • Start-up iş fikrinin içeriği, uygulama kapsamı ve uygulama adımları
 • Fikrin sonuçlara olan etkisi. Kanıtlar: hangi alanda olumlu sonuç alındıysa bu başlığa dair uygulama öncesi ve sonrasına dair karşılaştırmalı somut veriler. (Öncesi vs sonrası, %, sayı, süre, TL vb değişim)
 • Uygulama yapılan şirketlerden referans mektupları ve/veya görüntülü testimonial’lar

* Bu ödül için başvuru yapan tedarikçi firmaların, başvuru formunda müşterilerine ait bilgileri paylaşmadan önce gerekli izinleri almış olmaları kendi sorumluluklarıdır. Gizli bilginin ifşa edilmesine dair her hangi bir anlaşmazlıkta SALES NETWORK ve BoSA jürisi hiçbir sorumluluk kabul etmez.

9. SATIŞTA IK UYGULAMASI

Ödülün kapsamı:

Firmaların satış mesleğini geliştirmek ve üniversite öğrencileri açısından özendirmek için gerçekleştirdikleri projelerini (Üniversite işbirliktelikleri, şirket için uygulamalar, ortak platform geliştirme, satış profesyonellerinin koşullarının iyileştirilmesi vb) içerir. Bu başlık altında ödül başvurusu yapan firmalar, IK uygulaması projelerinin sonuçlarını somut verilerle ortaya koymalıdır. Proje kapsamında hayata geçirilen uygulamanın ana hatları ile tanımlanması ve geçmiş uygulamaya göre nasıl bir fark yarattığı kısaca açıklanmalıdır.

Kriterler:

 • Satışta IK Uygulama Projesinin dayandığı temel ihtiyaç (gelişme ihtiyacına dair içgörü ve analiz bulguları)
 • Satışta IK Uygulama Projesinin içeriği, uygulama kapsamı ve uygulama adımları
 • Satışta IK Uygulama Projesinin sonuçlara olan etkisi. Kanıtlar: hangi alanda olumlu sonuç alındıysa bu başlığa dair uygulama öncesi ve sonrasına dair karşılaştırmalı somut veriler. (Öncesi vs sonrası, %, sayı, süre, TL vb değişim)

10. SATIŞTA KADININ GÜÇLENMESİ

Ödülün kapsamı:

Firmaların satış fonksiyonunda daha fazla kadının yer almasını sağlamak için gerçekleştirdikleri projelerini (Ortak bir platform yaratma, kota uygulaması, yan haklar, babalık izni vb) içerir. Bu başlık altında ödül başvurusu yapan firmalar, satışta kadının istihdamını artıracak projelerinin sonuçlarını somut verilerle ortaya koymalıdır. Proje kapsamında hayata geçirilen uygulamanın ana hatları ile tanımlanması ve geçmiş uygulamaya göre nasıl bir fark yarattığı kısaca açıklanmalıdır.

Kriterler:

 • Satışta Kadının Güçlenmesi Projesinin dayandığı temel ihtiyaç (gelişme ihtiyacına dair içgörü ve analiz bulguları)
 • Satışta Kadının Güçlenmesi Projesinin içeriği, uygulama kapsamı ve uygulama adımları
 • Satışta Kadının Güçlenmesi Projesinin sonuçlara olan etkisi. Kanıtlar: hangi alanda olumlu sonuç alındıysa bu başlığa dair uygulama öncesi ve sonrasına dair karşılaştırmalı somut veriler. (Öncesi vs sonrası, %, sayı, süre, TL vb değişim)

11. KURUMSAL İYİLİK

Ödülün kapsamı:

Firmaların pandemi sürecinde satış kanalını kullanarak gerçekleştirdikleri ve somut sosyal fayda yarattıkları kurumsal iyilik projelerini içerir. Bu projeler pandemi dönemine özel olacak şekilde müşterilerin desteklenmesini ve/veya toplumsal fayda yaratmayı hedeflemiş olmalıdır. Bu başlık altında ödül başvurusu yapan firmalar, projelerinin toplum açısından sağladığı faydayı somut verilerle ortaya koymalıdır. Proje kapsamında hayata geçirilen uygulama ana hatları ile kısaca açıklanmalıdır. Kurumsal İyilik, Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinden farklıdır, dönemin ihtiyaçlarına yönelik olarak gerçekleştirilmiş ve yaratılan sosyal fayda detaylı şekilde tanımlanmış olmalıdır.

Kriterler:

 • Kurumsal İyilik Projesinin dayandığı temel ihtiyaç (sosyal fayda yaratma ihtiyacını tanımlayan içgörü ve analiz bulguları)
 • Kurumsal İyilik Projesinin içeriği, uygulama kapsamı ve uygulama adımları
 • Kurumsal İyilik Projesinin toplum açısından sonuçları somut/ kanıtlanabilir verilerle ortaya konulmalıdır.

 

BoSA KATILIM KOŞULLARI ve ÜCRETLENDİRME

 • 2020 yılında; belirlediğimiz kategorilerde başarılı işler yaptığını düşünen ve bunu rakamsal olarak iş sonuçları ile ortaya koyabilecek tüm sektörlerden şirketler katılabilir.
 • SALES NETWORK Kurumsal Üyesi şirketler, seçtikleri bir kategoriye ücretsiz olarak başvurabilirler. İlave her bir kategori için 900 TL + kdv ödeyeceklerdir.
 • 6-7 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek SALES NETWORK Summit etkinliğinde «sponsor» olarak yer alan şirketler, 5 kategoriye birer kez ücretsiz olarak başvurabilirler. İlave her bir kategori için 900 TL + kdv ödeyeceklerdir.
 • 6-7 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek SALES NETWORK Summit etkinliğinde «güneş sponsor» olarak yer alan şirketler, tüm kategorilere birer kez ücretsiz olarak başvurabilirler. Aynı kategoride birden fazla başvuru yapılması durumunda her bir kategori için 900 TL + kdv ödeyeceklerdir.
 • SALES NETWORK Kurumsal Üyesi olmayan şirketler, başvurdukları ilk kategori için 2.000 TL + kdv, ilave her bir kategori için ise 1.250 TL + kdv ödeyeceklerdir.
 • Başvurular için ödeme yapılacak hesap bilgileri aşağıda yer almaktadır.
  • SALES NETWORK DANIŞMANLIK A.Ş. – Garanti Bankası, Batı Ataşehir Şubesi (TR09 0006 2001 3960 0006 2979 00)

 

BAŞVURU SÜRECİ

 • Başvuru formu ilgili yönlendirmeler takip edilerek doldurulduktan sonra, (Katılım koşulları maddesinde belirtilen şekilde) ödeme dekontu ile birlikte “[Kurum Adı] – BoSA [Kategori Adı]” konu başlığı ile en geç 9 Nisan 2021 tarihine kadar awards@salesnetwork.net adresine gönderilerek başvuru gerçekleştirilir. Formun ulaştığından emin olma sorumluluğu başvuru sahibine aittir.
 • Birden çok kategoride katılım gösterecek adaylar, her bir kategori için ayrı ayrı form doldurmalıdır.
 • Bu yılın yeniliği olarak, yazılı form yerine 3 dakikayı geçmeyecek mp4 formatında video (proje konusu, detayları, çıktılarını kapsayan) ile de başvuru yapabilirsiniz. Yazılı olarak iletecekseniz, word dosyasını pdf formatına dönüştürmelisiniz.
 • İçerik hazırlama kriterleri formda belirtilmiştir. Jürinin değerlendirme sürecinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için yönlendirmelere uyulması önem taşımaktadır. Uygun olmayan başvurular adaylardan yeniden talep edilebilir ve başvurunun son günü olan 9 Nisan’a kadar uygun hale getirilmezse değerlendirme sürecine dahil edilmeyebilir.
 • Best of Sales Awards katılımı, başvuru ve değerlendirme sürecine ilişkin tüm sorular yalnızca awards@salesnetwork.net adresinden yanıtlanacaktır. SALES NETWORK ekibi sözlü yada yazılı bilgi paylaşmayacaktır.
 • Başvuru süreci için gerekli formu ve örnek formu aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Tüm adaylara başarılar dileriz.


 

GALA PROGRAMI

 • Best of Sales Awards Galası, 26 Mayıs 2021 tarihinde 18:00-20:00 saatleri arasında fiziksel buluşma ile açık alanda, jüri üyelerimizin, CSO Club üyelerimizin ve ödüle başvuran tüm şirketlerden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilecektir.
 • Jüri tarafından belirlenerek ilk üçe giren şirketler ilgili kategoride ödül almaya hak kazanacaktır.
 • En başarılı proje altın güneş, diğer iki proje ise gümüş güneş heykelciliği ile ödüllendirilecektir.
 • Ödül heykelciği sahnede takdim edilecektir.
 • SALES NETWORK, ödül kazanan şirketlerin açıklandığı basın bültenini medya ile paylaşacaktır. Kazanan şirketler SALES NETWORK ekibi ile mutabık kalarak medya iletişimi gerçekleştirebilirler.

HATIRLATMALAR

 • Tüm sorularınız için yalnızca awards@salesnetwork.net adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 • Zaman planlamasına uymak, formu yönergelere göre doldurmak, ödeme dekontunu iletmiş olmak ve dokümanlarda kullanılan ve telif içeren tüm paylaşımların sorumluluğu başvuru sahibine aittir.
 • Başvurunuz ile birlikte, projelerinizin jüri üyeleri tarafından görülüp değerlendirileceğine izin vermiş kabul edilirsiniz.

 

SALES NETWORK Topluluğu | Son güncelleme 25 Şubat 2021