Topluluğumuza hoş geldin Ondan Market!

SALES NETWORK, tüm satış dünyasını ve satış dünyası ile yakın çalışan ekosistemi bir çatı altında toplamak; satış fonksiyonunun 21. yüzyılın değişen ihtiyaçlarına göre dönüşmesine, gelişmesine ve güçlenmesine liderlik etmek için kuruldu. SALES NETWORK’ün misyonu, satış mesleğinin algılanan değerini yükseltmek ve markalaşmasına katkı sağlamaktır. Bu sayede satış mesleğinin, gençlerin ve kadınların kariyer tercihinde öncelikli bir konuma gelmesidir.