SALES NETWORK Topluluğu CSO Club Etkinlik Raporu

2020 yılının son CSO Club buluşması 100’ü aşkın değerli konuğun katılımlarıyla gerçekleşti. Satış Dünyası Liderleri’nin 2020 değerlendirmeleri ve 2021 yılı beklentilerinin yer aldığı bölümden öne çıkan başlıkları ve buluşmanın ardından gerçekleştirdiğimiz anketin sonuçlarını karar süreçlerinizi desteklemesi amacıyla paylaşıyoruz.

Katılımlarınız için bir kez daha teşekkür eder, iyi seneler dileriz.

Satış Dünyası’nın Liderleri 2020 Yılını Nasıl Değerlendirdi?

“Covid-19 ile birlikte kâğıt ve sarf sektöründe faaliyet gösteren birçok firma dijitalleşmeye öncelik verdi. Dünyada ise örneğin Amerika Birleşik Devletleri, kendi iç piyasasını korumak için anti-damping yasalarını gündeme getirirken, Türkiye’de yeni kâğıt vergileri uygulamaya alındı. Türkiye’de kullanılan kâğıdın büyük oranının ithal edilmesi, gelen ek vergiler ve artan kur, hizmet verilen müşterilere fiyat artışı yönünde yansıdı. Tüm yaşananlara rağmen özellikle küçük ambalaj tüketiminin artması ambalaj sektöründe büyümeyi destekledi ve üretimini hiç durdurmayan sektörlerden biri oldu.

2021 yılında beklenti, ilk çeyrekte büyümenin stabil kalması, Nisan ve Mayıs ayları ile beraber ihracatın artması ve piyasanın toparlanması yönünde.”

“Ülkelerde örneğin Polonya, Almanya ve Avusturya vb. sağlık çalışanlarından sonra perakende çalışanlarının aşılarda önceliklendirilmesi yönünde lobi çalışması yapılıyor. Türkiye’de dernekler ile birlikte yürütülen ortak çalışmalar ile perakende çalışanlarına aşıda öncelik verilmesi gibi destek faaliyetleri yürütülüyor. Herkesin dijitalleştiği bir dünyada pozitif etkilenen sektörlerden bir diğeri de elektronik perakende sektörü oldu. AVM’lere giriş yasakları, kod sistemi ile yasakların devam etmesi ile birlikte trafikte %60’dan fazla azalma olurken dönüşüm oranlarında 2 katı bir artış yaşanıyor. Sepet ortalamasının artması ile geçen seneye göre pozitif L4L devam ediyor.

2021 yılında sektörde beklenti, Nisan ayından sonra rahatlamayla birlikte tüketici elektronik pazarında hayat nasıl değişir, bu değişim büyümelere nasıl yansır çalışılmaya başlandı. Dijital tarafta ise mağazaların açılmasına rağmen büyüme devam ediyor.”

“Türkiye havacılık sektörü dünya havacılık sektörü ile kıyaslandığında gerek iç hat trafiği gerekse Avrupa’da yaşayan Türklerin olumlu etkisiyle bu dönemi bir tık daha iyi geçirdi. Haziran ayından itibaren Türkiye iç hatlarını geri getirdi ki dünyada iç hatlarını Türkiye’den önce getirebilen başka bir ülke yok. Aralık ayından sonra ise iç hatlarda daralma %70 seviyelerini buldu.

2021 yılında sektörde iki senaryo beklentisi öngörülüyor. Senaryolardan ilki, iki çeyrekte gelişmiş ülkelerde aşının yayılmasıyla ikinci yarıda talebin ve sosyalleşmenin geri geleceğini baz alan, dolayısıyla üretimin de 2019 yılına yaklaşacağı senaryo. Diğeri ise aşının biraz daha gecikeceği ve normalleşmenin 2021 sonlarına kalabileceği bir downside senaryo. Tüm analizler 2021’in ikinci yarısı ile birlikte seyahate dönüş olacağı yönünde ancak business ve uzun uçuşların kolay kolay geri gelmeyeceği de beklentiler arasında.”

“2020 yılının ilk 9 ayında Nielsen raporlarına göre FMCG büyümesi %17 olarak görülüyor. FMCG’nin önemli bir parçası olan alkol ve sigarayı çıkarttığımızda, pazardaki büyüme %22 olarak görülüyor. Sektörde Covid-19 öncesi senelerde benzer hatta bir parça altında büyüme yaşanıyordu dolayısıyla Covid-19 süreci açısından FMCG şanslı sektörlerden biri oldu. Zihinsel ve duygusal olarak bir yandan sahada çalışanlarımızın sağlığını koruma endişesi bir yandan işleri koruma endişesi olmasına rağmen gurur duyduğumuz, tedarik zincirinin aksamadığı, raflarda ürünlerin yoka düşmediği bir dönem oldu. Avrupa’da veya Amerika’da insanların istedikleri ürünlere ulaşamadığı bir dönemde Türkiye’de tedarik zinciri kırılmadı. Sahada hem üretim tarafı çalışanlarına hem de satış ekiplerine ayrıca teşekkür ediyoruz.

2021 yılı sektörde beklenti, ilk 6 ay Covid-19 etkisinde devam edecek yönünde. Resesyon beklentisi, ekonominin aşağıya seyri ve insanların alım gücünün düşmesi vb. olası beklentilere hazırlık yapılıyor. Tüm bunların dışında trendler devam edecek görünüyor. Hijyen, ev içinde geçen zamanın devam etmesi ve işin ev dışından ev içine kayması portföy kararları, ürün yapısı, fiyatlandırma açısından pozisyon alınacak konulardan. Yine bu sene daha önce görülmediği kadar kanallar arasında salınım oldu. Bazı kanallar çok büyürken bazı kanallar anormal küçüldü örneğin ev dışı tüketim çok etkilendi, parfümeri AVM içinde olduğu için çok olumsuz etkilendi. Buna karşın lokal süpermarketler, indirim marketleri ve e-ticaret çok büyüdü. e-ticaret sektörde hissesini çok arttırdı ve arttırmaya da devam edecek görünüyor.”

“Vardiyalı çalışma sisteminden dolayı olası Covid-19 vakalarının, tüm vardiyayı etkilemesi ve yerine personel koymak gibi zorlu insan kaynakları süreçleri var. Aşı konusunun çözülmesi ile sektörde rahatlama yaşanacak. Başta perakende ve turizm sektörleri olmak üzere AVM’ler etkilendikçe sektör etkileniyor ve personel sayısı da kısıtlamalara bağlı olarak düşüyor. Personel sayısı düştükçe insanların iş ve aş sorunları ortaya çıkıyor. Güvenlik hizmetleri sektörünün toplamına bakıldığında ise perakende ve turizm dışında özellikle endüstride hiç sorun yaşanmadığı görülüyor.

2021 yılında sektörde beklenti, ilk 6 ay mevcut durumun devam etmesi ve aşının bulunması ile birlikte tekrar eski toparlanma dönemine kavuşması yönünde.”

“Sokak mağazaları olan perakendeciler ve e-ticaret operasyonu olan tekstil firmaları bu seneyi toparlayabildiler. Ancak yeni gelen kısıtlamalarla birlikte hafta sonu yaşanan ciro düşüşleri nakit akışlarını etkiledi. Ortak dileğimiz, sağlıkla tekrar hafta sonu sektör mağazalarının çalışır hale gelmesi.”

“Sağlık sektöründe, regülasyon gereği sadece sağlık personeline tanıtımı yapılan, reçeteli satılan, geri ödemeli ve eczane kanalında satılan ilaç grubunda %95’e yakın ödeyici devlet. Dolayısıyla devletin üzerinde müthiş bir yük var. Döviz hareketliliği ile birlikte de fiyat zamları bekleniyor. Bakanlığın yaptığı geri ödeme uygulaması ile belirli kategoriler ve belirli ürün grupları bu yükten geri ödeme anlamında devre dışında kalabilir. Sağlık mesleği mensupları çok hassas. Ticari kaygıların dışında, sağlık çalışanlarına empati kurarak ulaşıp, bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor. Hanelere ve hastalara penetre olmanın hassasiyetinde, çalışmalar şirket bazında sürdürülüyor.

Dijital, online kasların güçlendirildiği, medikal bilgi aktarımının dahil online yapıldığı bir düzenin geldiği bilinerek çalışmalar yürütülüyor. Söz sahibi olan son tüketicinin alım gücünün düşmesi ile markalardan daha düşük ürünlere karşı bir geçiş olabilir. Son tüketici ile hem duygusal hem de fonksiyonel fayda anlamında bağları kurmanın gerekliliği içinde en zorlayıcı olan, bilinmeyenin çok iyi yorumlanıp sürdürülebilirliği sağlamak anlamında doğru forecast’i vermek.”

“Türkiye’de tüm dünyada olduğu gibi sektörü Covid-19 süreci ve ekonomik kondisyonlar etkiledi. 2020 senesine bakıldığında Covid-19’un ilk rüzgârının başladığı Mart ve Nisan aylarından sonra evlere dönülmesi ile birlikte evdeki eksiklerin fark edilmesi ve evin keşfedilmesi sektöre olumlu yansıdı dolayısıyla tüketim perakende anlamında hareketlendi. Bu yansımanın süreci Covid-19’a çok bağlı ve 2021 yılı boyunca da bu süreç takip edilecek. Bir diğer yansıma ihracat tarafında oldu. Avrupa’da Covid-19 etkilerinin daha sert geçmesi ve önlemlerin buna bağlı olarak daha sert olması, sektörde birçok firmanın Avrupa’ya ve ihracata odaklanmasına neden oldu. Döviz artışları ile birlikte yine yurtdışı pazarlara odaklanma ve yönelim oldu.

2021 yılında yapı sektöründe beklenti, belirsizlikler devam etmekle birlikte perakende ve dijital satış anlamında pozitif yönde olacağı yönünde.”

Satış Fonksiyonu Cinsiyet Dengesi Araştırması Sonuçlandı

Ekosistemimizde yer alan 44 şirketin katılımı ile gerçekleşen “Satış Fonksiyonu Cinsiyet Dengesi Araştırması” SALES NETWORK Topluluğu’nun bundan sonraki çalışmalarına da ışık tutacak.

Araştırma Neden Önemli? 

  • Satış dünyasına özel Türkiye’de bu kapsamda yapılan ilk araştırma olması
  • Farklı sektörleri kapsaması
  • Satış fonksiyonu ve yönetim kademelerinde kadınlar için kariyer fırsatlarını göstermesi

Üç aylık sürede tamamlanan araştırmada, FMCG sektörü, %19 ile satış departmanında ve %11 ile satışta yönetim kademesinde kadın çalışan oranın en düşük ölçümlendiği sektör oldu. Araştırmanın başka bir sonucuna göre ise, “diğer” olarak tanımlanan heterojen grup dışarıda bırakıldığında, hizmet sektörü, %49 ile satış departmanında ve %37 ile satışta yönetim kademesinde kadın çalışan oranıyla en yüksek sonuçlara sahip sektör oldu. 

Perakende sektörü ise %37 ile satış departmanında kadın oranı “diğer” ve “hizmet” sektörlerinden sonra en yüksek sırada yer alırken, satışta yönetim kademesinde çalışan kadın oranında FMCG’den sonra %22 ile en düşük sektörlerden biri oldu. Perakende sektöründe satış departmanında kadın oranını etkileyen önemli unsurun saha ekiplerinin olduğu da yine sonuçlarda görüldü.

Araştırmalarımız devam edecek!

Bu değerli araştırmaya katılan tüm şirketlere teşekkür ediyoruz. 2021 yılı topluluk ajandamızda kadınlar ve gençler özelinde yapacağımız farklı araştırmalarımızın da olacağını paylaşmak isteriz.

Araştırmada yer alan şirketlere, kendi skorları ile birlikte sektör ve SALES NETWORK Topluluk oranları mail olarak iletilmiştir.

Mentorluk Programı II – 2021

2020 yılında ilkini, 16 CSO Club üyesi ve kadın satış profesyonellerini mentor ve menti olarak eşleştirerek gerçekleştirdiğimiz programımız, Aralık ayında sona erdi. Tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

SALES NETWORK Mentorluk Programı’ndan yarar sağlayan üyelerimizin geri dönüşlerinden aldığımız cesaretle;

CSO Club üyelerinin ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin satış profesyonellerinin ve üniversite öğrencilerinin mentor olarak yer alacakları, aynı zamanda kadın satış profesyonellerinin, üniversite öğrencilerinin ve CSO’ların menti olabilecekleri özel bir program tasarlıyoruz.

3 Şubat 2021 tarihinde ikinci dönemin lansmanını gerçekleştireceğimiz programın detaylarını önümüzdeki günlerde kurumsal üyelerimiz ile paylaşacağız.

Katılım için ne yapmalısınız?

Programın kapsamı ilan edildikten sonra SALES NETWORK yönetim ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.

SALES NETWORK SUMMIT 2021

2020 yılında 700 katılımcı ile 4’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz SALES NETWORK SUMMIT’in konsepti oldukça beğenilmişti. Workshopları, oturumları, yarışmaları, ödül töreni ve Şener Şen finali ile satış dünyasına özel bir konsept oluşturduk.

2021 yılında konseptimizi dijital eklemeler ve bazı özel uygulamalar ile güçlendirerek sürdüreceğiz.

SUMMIT 2020 sponsorlarına teşekkürler!

Güneş sponsorlar:

Sponsorlar:

26-27 Mayıs 2021 tarihinde TİM Show Center’da gerçekleştireceğimiz SALES NETWORK SUMMIT etkinliğimizin sponsorlukları için de görüşmelere başladık.

2021 Güneş Sponsorları arasında şimdiden yer alan HARİBO, Loreal, n11.com, Unilever’e teşekkür ederiz.

SALES NETWORK SUMMIT 2020 Etkinlik Videosu

Katılım için ne yapmalısınız?

Sponsorluk hakkında detaylı bilgi almak için SALES NETWORK yönetim ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.

  • BEST OF SALES AWARDS

2021 yılında 3’üncüsünü gerçekleştireceğimiz Best of Sales Awards, satış ekosisteminin başarılı projelerini ödüllendirmek üzere ve jüri üyelerinin oylamalarıyla 8 ayrı kategoride yılın en iyilerini belirlediğimiz etkinliğimiz. 

Neden önemli?

  • Satış fonksiyonunun şirket performansına olan katkısını görünür kılmak
  • Satış alanında üstün performans getiren proje, uygulama ve yaklaşımları ödüllendirmek
  • Yüksek performans sağlayan projelerin, diğer satış profesyonellerine ilham kaynağı olmasına katkıda bulunmak

Katılım için ne yapmalısınız?

3 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştireceğimiz lansmanın ardından SALES NETWORK yönetim ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.

2021 Etkinlik Takvimi

EKOSİSTEMİMİZDEKİ ŞİRKETLER