Satış dünyasının liderleri satışta cinsiyet ajandasına nasıl bakıyor?

CSO Club liderleri ile her hafta gerçekleştirdiğimiz "İlham Verenler" röportajlarının sorularından biri de "Sizce satışta kadın-erkek dengesinin sağlanması neleri değiştirebilir?" oldu. SALES NETWORK ekibi olarak satış liderlerimizin görüşlerini öğrenerek yanıtlarını derledik. Faydalı olmasını dileriz.

”Kadın-erkek dengesini sağlamak sadece satışta değil tüm iş hayatında iş performansını geliştirdiği artık tartışmaya açık bir konu değil bence. Tartışılması gereken bu konuyla ilgili alınan kararların ve uygulamaların ne kadar yeterli olduğu. Satış fonksiyonu genelde ‘erkek’ domine bir fonksiyon olduğu için bizlere de somut adımlar atmak sorumluluğu düşüyor. Bu konuda ‘SALES NETWORK’ Topluluğunun bir parçası olan (Women in SALES NETWORK) projelerinin ikinci adımına geçeceğini memnuniyetle öğrendim. Farkındalığı arttırmak olan birinci adımdan sonra artık bu adımda şirketlerin somut planlarını ve taahhütlerini alacaklar. Biz de Barry Callebaut olarak somut aksiyonlarımızı bu platformda paylaşacağız.”

Ahmet Turgut, Barry Callebaut Türkiye Satış Direktörü 

 

”Hayatın dengesinin kurgulandığı kadın-erkek birlikteliğinin satışta da mutlaka olması gerektiğine inanıyorum. Bu denge sayesinde olaylara çok daha geniş perspektiften bakılarak stratejiler belirlenip kararlar alınabildiğini düşünüyorum.”

Ali Hoşgör, Eaton Satış Müdürü 

 

”Özellikle Satış Departmanı’nda kadın satış temsilcisi olan ve bundan 9 yıl önce bile kadın Satış Bölge Müdürleri çıkaran bir firma olarak kadınların iş dünyasındaki öneminin ve yarattıkları katma değerin farkındayız. Bu nedenle insan kaynakları politikamızın merkezinde çeşitliliğe verdiğimiz önem yer alıyor.

Kadınların sağladığı bu katma değer, sadece sayısal verilerle kadın erkek eşitliği anlamına gelmiyor: Bu aynı zamanda üretim, kalite ve en sonunda da karlılıkta artış anlamına geliyor. Çünkü kadın, elinin değdiği sektörlerde fark yaratıyor. Bu nedenle, beyaz yakalı çalışanlarımızda kadın/erkek oranının dengeli olmasına önem veriyoruz. Üretim alanında ise henüz bu dengeyi yakalamaya çalışıyor ve farklı görevlerde kadınları da konumlandırıyoruz. Faaliyet alanımız ağır sanayi olmasına rağmen giderek kadın çalışan sayımız artıyor ve bunun bu iveme ile devam etmesini destekliyoruz. Şu an şirketimizdeki kadın çalışan oranımız %25 olmasına rağmen yönetici seviyesinde konuyu değerlendirdiğimizde bu oran %33 seviyesine yükseliyor. Bu konuya verdiğimiz önemi somutlaştırmak ve farkındalık yaratmak adına SALES NETWORK bünyesinde WiS’in aktif bir üyesiyiz. Aynı zamanda yine perakende ve hızlı tüketim sektöründe çalışmalar yapan LEAD Network’ün de kurumsal ve global üyesiyiz.”

Alp Öğücü, Lila Group Genel Müdürü 

 

”Bu her şeyden önce eşit iki insanın aynı fırsat eşitliğine sahip olması açısından çok önemli. Ben bu dengenin sağlanmasının özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, gelişmişlik seviyelerinin artması, demokrasilerinin gelişmesi, her gün daha ileriye sağlam adımlar atılmasının olmazsa olmazı olarak görüyorum.”

Alp Özgen, iPara Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı

 

”Rahatça söyleyebilirim ki kadınların olduğu her yerde çok daha az agresif tutumlar oluyor. Bu sayede karşılıklı söylem ve beklentiler daha rasyonel ve temel insan davranışlarına dönük oluyor. Ben sadece satış tarafında değil, tüm iş kollarında kadınların iş hayatına katılmasının her zaman ülkedeki üretimi arttıracak milli geliri yükseltecek bir faktör olduğuna inanıyorum. Securitas içinde, özellikle de İsveç kökenli olduğumuzdan dolayı, kadın çalışanların arttırılması ile ilgili de ciddi beklentiler var. Kaldı ki şirketlerin istihdam süreçlerinde orantısal dengeyi sağlamak adına prosedürler her zaman geliştirilebilir.”

 Berti Bora, Securitas Risk Yönetimi Genel Müdürü ve İş Geliştirme Koordinatörü

 

”İşleri kadın ya da erkek diye ayırmak bana yanlış geliyor. Aslında kadınların daha fazla olması yerine cinsiyet açısından dengeli iş ortamı demekte fayda var. İş hayatının her alanında dengeli bir yapı için çabalamalıyız. Maalesef toplumda, mesai saatleri ve çalışma koşulları gerekçe gösterilerek satış, kadınlara uyan bir meslek gibi görülmüyor. Oysa ki; kadınların empati ve adalet duyguları satış dünyasına değer katar. Satışta en önemli olanın karşılıklı fayda olduğunu düşünüyorum. Ticaretin daha dengeli hale geldiği ve karşılıklı “kazan-kazan” ilkesine dayalı, daha sürdürülebilir ticari ilişkiler için kadın erkek dengesi sağlanmalı. Her alanda olduğu gibi satışta da cinsiyet eşitliği sürdürülebilir bir iş yaşamının kapısını aralar. Kadınların daha fazla olduğu bir satış dünyasında daha fazla güven ortamı oluşur.”

Ebru Timur, KidZania İstanbul Genel Müdürü 

 

”Kadın ve erkek beyinlerinin farklı çalıştığını düşünüyorum. Olaylara yaklaşım, değerlendirme boyutu, zaman zaman şüphecilik, yaratıcılık gibi konularda büyük farklılıklar bulunuyor. Bu çerçevede farklı çalışan zihinlerin dengeli dağıldığı iş ortamlarının daha geniş bir kabiliyete ulaşabileceğine ve daha başarılı olacağına inanıyorum.”

Ege Ermeç, Haribo Türkiye Satış Direktörü 

 

”Hayatın her alanında, her insan birbiri ile dil, din, ırk ve cinsiyet fark etmeksizin eşittir. Büyüdüğüm evde ya da sosyal çevremde hiçbir zaman cinsiyet bazlı bir iletişim olmamıştır. Dolayısıyla birbirine eşit olan iki insan grubunu sadece cinsiyet ayrımı ile iş hayatında karşılaştırmanın hiç doğru olmadığını düşünüyorum. Günümüz dünyasının bir gerçeği olarak saha satış ekipleri genelde erkek çalışanların baskın olduğu ekipler oluyor. Ekip içinde bir pozisyon varsa bu iş erkek işidir veya kadın işidir anlayışı bende yok. Olmadığı için de ben ve benim etki alanımda sadece o işi en iyi yapabilecek “insan” kavramı var.”

Erdil Dinçer, Baumit Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü 

 

”Biliyorsunuz SALES NETWORK şemsiyesi altında Women in SALES NETWORK platformunu kurduk. Bugün tanımaktan büyük mutluluk duyduğum kıymetli Güliz Öztürk ile eş başkanlığı üstleniyoruz. Yani öncelikle burada bir denge var. Satış dünyasında kadın erkek oranının dengelenmesinin her şeyden önce ekonomi için doğru olacağına inanıyoruz. Bazen beylerden bu konuda samimi olup olmadığım şeklinde sorular alıyorum. Bazı erkeklerin anlamak için çaba sarf etmedikleri ve bazı kadınların farklı algıladıkları bir konu olduğunu düşünüyorum. Yaşamı zaten birlikte sürdüren aynı türden iki farklı cinsiyetin omuz omuza bir arada olmaması ve eşit haklara sahip olmaması kabul edilebilir mi? Biraz dikkatli baksanız kadınların detaycılığı, sezgileri ile erkeklerin hızlı harekete geçebilme kabiliyetlerini bir araya getirdiğinizde ortaya çıkabilecek sinerjiyi görebilirsiniz. Bu noktada Yanındayız Derneği’nde de aktif rol almaya çalışıyorum.

Bu konuyu oğlum ve kızımın geleceğini düşünerek gönülden sahipleniyorum. Geçtiğimiz günlerde katıldığım bir kahvaltı programında konuşmacı sunumunu “Gelecek kadınların ve kadın gibi düşünen erkeklerin” diye bitirdi. Çok üzücü. Hayır, gelecek kadınların ve erkeklerin. Omuz omuza, yan yana!”

Ergün Güler, SALES NETWORK Topluluğu Kurucusu

 

”Satış dünyasında kadınların daha çok yer almasının ciddi anlamda taşları yerinden oynatacağına, bir anlamda satış dünyasındaki kör noktaların ortadan kalkmasını sağlayacağına inanıyorum. Yüksek duygusal zeka ve detay hakimiyeti, olaylara farklı ve yaratıcı bakış açılarının entegrasyonu sayesinde işin mutfağından yetişmiş kadın liderlerimizin artması, satışta oyunu yavaş yavaş değiştirecektir. Çünkü satış aslında karşı tarafın ihtiyacını ortaya çıkarabilme sanatıdır. Ne kadar çok dinler, empati kurar ve kavrarsanız başarılı olma şansınız da o kadar artıyor. Özetle, kadınların satış dünyasında daha çok yer alması adına ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.”

Esat Oğuz, Reckitt Health Satış Direktörü 

 

”Kadınların özünden gelen birleştirici özelliği vardır. Aileleri düşünelim. Bir araya gelme vesileleri hep bir kadının liderliğinde gerçekleşir. Aynı aileden bile olsanız, aslında farklılıklar barındırırsınız ve bir araya geldiğinizde bu farklılıkları yumuşak bir biçimde bir kenara koyar, birbirinize yardım etmek, paylaşmak ve biraz da eğlenmek için bir araya gelir halde bulursunuz kendinizi.

İş hayatında da bence kadının yaratacağı en büyük fark, farklı grupları bir araya getirip, insanların yeteneklerini ortaya koyabildikleri güvenli ve rahat bir ortam yaratıp, o ekipten muazzam  ve en önemlisi -planlama özelliklerimizden ötürü- sürdürülebilir bir başarı elde etmektir.

Satışa geldiğimizde ise; güven esastır. Bunu sürdüremezseniz sadece bir defa satış yapabilirsiniz. Yine satışta karşı tarafın ihtiyacını anlamak, ona uygun çözüm bulmak, onunla beraber partner olmak ve bunu hissettirmek, satışın olmazsa olmazıdır. Tüm bu özellikler az önce bahsini ettiğim kadının aileden gelen görevleri ile doğası gereği örtüşmektedir. İşte bu yüzden bence kadınlar satışta çok başarılı olmaya oldukça yatkındırlar.

Tümünü özetlersem, kadının satışta daha çok görev alması, iş ortaklıkları kurma, yaratıcılık ve sürdürebilirlik konularında bence bizi ileriye götürecektir.”

Evren Diker, Shell Emea Bölgesi Satış ve Operasyon Direktörü 

 

”Kadınlar ve kız çocukları dünya nüfusunun yüzde 50ʼsini oluşturuyor. Bu, dünya potansiyelinin de yarısını oluşturdukları anlamına geliyor. Ancak toplumsal cinsiyet eşitsizliği günümüzde maalesef çok yaygın olduğu için toplumsal ilerlemeyi de engelliyor. Nerede yaşıyor olursak olalım, toplumsal cinsiyet eşitliği temel bir insan hakkı. Kadınların eğitim, çalışma hayatı ve siyaset başta olmak üzere hayatın her alanına eşit katılımını ve karar alma mercilerinde daha çok sayıda kadın olmasını sağladığımızda daha kalkınmış bir ülke ve toplum olacağımız aşikâr.

Satışa bakacak olursak, Kariyer.net verilerine göre Türkiye genelinde satış alanında çalışanların %54’ü erkek. Erkeklerin çoğunlukta olduğu bir alanda, satış alanında kadınların daha çok yer alması için hepimiz bir şeyler yapmalıyız. TÜİK’in 2017 Hanehalkı İşgücü Araştırması’na göre kadınların istihdam oranı maalesef erkeklerin yarısından az. Hal böyleyken bizlere, hepimize çok iş düşüyor. Kamuoyunda farkındalık yaratmalı ve fırsat eşitliği sağlanması konusunda var gücümüzle çalışmalıyız. Sadece satış için değil elbette, kadının genel olarak iş yaşamındaki varlığını güçlendirmek ve gelecek nesillere iyi örnek olabilmek için…

Şunu net olarak biliyoruz, kadın ve erkeğin dengeli bir biçimde yer aldığı, yani çeşitliliğin olduğu iş kollarında, şirketlerde, yaratıcılık, verimlilik ve dolayısıyla karlılık daha yüksek.”

Güliz Öztürk, Pegasus Hava Yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı 

 

SALES NETWORK’ün cinsiyet eşitliğine dair çalışmalarını takdir ediyorum. Bunların tüm sektörlere yayılmasıyla bu dengenin kurulması için temel oluşacak.

”Kadınların iş hayatına katılmasını destekleyen ve bu konunun toplumların medeniyet düzeyini belirleyen en önemli göstergelerden biri olduğunu düşünüyorum.  Kadının bir eş ya da anneden önce bir birey olduğunu ve de iş hayatındaki varlığının sosyal hayata, toplumsal gelişime ve ekonomik refaha çok önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Özellikle ‘Soft Skills’ diye tabir ettiğimiz yetkinliklerin çok önemli olduğu Satış Departmanı’nda kadınların ‘yaratıcılık’, ‘empati’, ‘duygusal bilinç’, EQ vb. güçlü özelliklerinin ciddi fark yaratacağını destekleyen birçok araştırma var.

Doğadan’da da Diversity & Inclusion başlığı şirket değerlerimiz içerisinde önemli bir temel taşı. Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık ilkelerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda Doğadan olarak kadınları odağında tutan bir markayız. Hem liderlik ekibimizde hem de diğer kilit rollerde kadınların görev almasını çok önemsiyoruz. Yönetsel rollerdeki kadın çalışan oranımız %39 ile bünyesinde yer aldığımız The Coca-Cola Company tarafından da başarılı bir oran olarak kabul ediliyor. Daha çok erkek yöneticileri görmeye alışkın olduğumuz üretim, satış, kalite, fabrika, planlama ve lojistik müdürü gibi teknik roller kadın liderlerimize emanet. Bu kapsamda kadın çalışan sayımızı artırmaya yönelik, kadınların daha özgür, daha güçlü ve de daha verimli bir şekilde Doğadan’daki kariyerlerine devam etmelerini sağlayacak aksiyonları aldığımızı söyleyebilirim.

Yine SALES NETWORK organizasyonu kapsamında da katılacağımız ‘Women in Sales Network Program Partnerliği ve benzer girişimlere de destek olmaya devam edeceğiz.”

Korhan Yazganoğlu, Doğadan (The Coca-Cola Company) Satış Direktörü 

 

”Kadınların satış dünyasında yer alması potansiyel iş gücü havuzunun tamamından, şirketler için çok önemli satış fonksiyonun da yararlanmasına fırsat verir. Bunun dışında hiçbir katkıyı kadın ve erkek olarak ayırmayı sevmiyorum çünkü “cinsiyetsel” değil “bireysel” farklılıklar olduğuna inanıyorum.”

Melike Koçoğlu, Umur Basım Genel Müdürü 

 

”Açıkçası hayatın her alanında olduğu gibi satışta da en az erkekler kadar kadınların rol almalarının çok değerli olduğuna inanıyorum. Satışın her kademesinde sahada, merkezde hemen her seviyede kadın satışçıların, satışın dinamiğine ve iş yapış şekillerine katkı sağladığını gördüm hep. Yapılan işin kalitesinden, özenine, farklı bakış açıları getirmekten, hızına kadar… Bu anlamda SALES NETWORK topluluğunun öncü rol üstlenmesini ve satışta kadın inisiyatifi ile yaptığı tüm teşvik çalışmalarına yürekten destek veriyorum. Bu konuda uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde çalışmalar yürüten Eczacıbaşı Topluluğu’nun bir üyesi olarak, şirketimizin satış bölümlerindeki kadın çalışan sayısının artması için bizler de çabalarımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.”

Murat Helvacı, Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Satış Direktörü 

 

”Kadın – erkek dengesi sadece satış biriminde değil, hayat içinde ne kadar eşit dağıtılır ise ortaya çıkan sonuç o derece mükemmel olur. Bu nedenle, toplumsal roller içinde kadının aile içinde üstlendiği ilave sorumluluklar zaman içinde  iş hayatında yer almaya başlayan kadın için bir takım ön yargılara ve zorluklara sebep oluyor. Amacımız; kadın – erkek, ırk, dil, din gibi konularda rollerle ilgili toplumsal önyargıların ortadan kısa sürede kalkmayacağından hareketle, iş hayatında fırsat eşitliği yaratmak. Mutlak bir başarı için çeşitlilik ve dengenin önemli olduğunu düşünüyorum. Hiçbir ayrım gözetmeden, insana sadece insan olduğu için her ortamda aynı şansların verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabi ki hak edene. Her işi gerçekten o işi hak edenlerin yaptığı bir dünya kurulabilirse, bugün konuştuğumuz birçok konu sorun olmaktan çıkacaktır diye düşünüyorum.”

Ömür Özkardeşler, DHL Supply Chain İş Geliştirme Direktörü 

 

”Kadınlar dünya ekonomisindeki iş gücünün %40’ını oluşturuyor. Yapılan araştırmalara göre 2025 yılına kadar toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği sağlanabilirse bunun tüm dünya ekonomisine 28 trilyon dolar ek katkı sağlayacağı öngörülüyor. Türkiye’de ise kadın ve erkeklerin iş gücüne eşit oranda katılımı sağlanabilirse gayri safi milli hasılanın %30 artacağı belirtiliyor. Bu veriler ışığında, dünyada kadın istihdamının %1 artması, gayri safi milli hasılanın 80 milyar dolar artması anlamına geliyor.

Bunların yanı sıra, satış alanında kadınların erkeklerden daha başarılı olduğu istatistik olarak ortaya konmuş durumda. Ücret koşulları erkeklere göre daha iyi olmasa da eş görevlerdeki kadınların satış hedeflerini tutturma ortalamaları %70 iken, erkeklerin %67’de kaldığı gözlemlenmiş. Yine bir başka araştırmaya göre, cinsiyet eşitliğini yönetim kadrosu dahil sağlayan şirketlerin karlılık oranları diğerlerine göre %15 daha fazla.

Şu an STEM öğrencilerin ortalama %25’i kadın. Üstelik AB ülkeleri arasında %37 oranla en fazla STEM kız mezunu veren ülke Türkiye iken bu alandaki istihdam oranını da AB ülkeleri seviyesinin üstüne çıkarmalıyız. Bu çalışmaların olumlu etkilerinin hem istihdama, hem gayri safi milli hasılaya, hem de şirketlerin karlılığına fayda sağlayacağı belirttiğim tüm araştırmalarda gözler önüne seriliyor.”

Özlem Kalkan, SabancıDx Satış ve Ürün Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 

 

”Ben bu konuda biraz pozitif ayırımcılık yapıyorum. Kadınların erkeklerden daha disiplinli, daha etik ve sonuç odaklı çalıştıkları kanısındayım. Bu 3 özellik, özellikle de etik yaklaşım, birçok şeyi değiştirmeye yeter diye düşünüyorum.”

Serkan Şahin, Vileda Türkiye & Azerbaycan Genel Müdürü 

 

”Ben yapılacak işe bakarım yapana değil. Benim için bu erkek işidir bu kadın işidir diye bir tanımlama hiç olmamıştır. Ekibimle ilgili seçimleri ya da görev atamalarını yaparken bu bakış açısı ile ayrım gözetmeksizin yaparım. Tabi ki hayatın her alanında olduğu gibi burada da denge olması önemli ve iyi bir durumdur. ”

Tansu Tüyel, Netaş Finans Sektöründen Sorumlu Satış Direktörü 

 

”Bu konuda birçok kurumun araştırmaları var. Genel anlamda performansın ve mutluluk seviyesinin bu dengenin iyi kurulduğu her organizasyonda çok daha iyi olduğunu biliyoruz. Birçok büyük şirketin ve organizasyonun ana gündeminde ve hedeflerinde yer alması çok umut verici.

Ancak bunun artık KOBİ’lere yayılması konusunda da yapılabilecek çok şey var. Kadınların sadece emek ağırlıklı üretim işleriyle değil, yönetim kademelerinde yer aldıkları eşitlik politikalarının uygulanması devlet politikalarıyla ve sivil toplum aracılığıyla da teşvik edilmeli. Kadın girişimcilere daha fazla destek olarak ve daha fazlasını girişimciliğe teşvik ederek örnekler oluşturmada hepimize düşen görevler var.”

Volkan Yıldız, L’Oréal Tüketici Ürünleri Satış Direktörü