Satış Fonksiyonu Cinsiyet Dengesi Araştırması Sonuçlandı

Ekosistemimizde yer alan 44 şirketin katılımı ile gerçekleşen “Satış Fonksiyonu Cinsiyet Dengesi Araştırması” tamamlandı.

Araştırma Neden Önemli? 

  • Satış dünyasına özel Türkiye’de bu kapsamda yapılan ilk araştırma olması
  • Farklı sektörleri kapsaması
  • Satış fonksiyonu ve yönetim kademelerinde kadınlar için kariyer fırsatlarını göstermesi

Üç aylık sürede tamamlanan araştırmada, FMCG sektörü, %19 ile satış departmanında ve %11 ile satışta yönetim kademesinde kadın çalışan oranın en düşük ölçümlendiği sektör oldu. Araştırmanın başka bir sonucuna göre ise, “diğer” olarak tanımlanan heterojen grup dışarıda bırakıldığında, hizmet sektörü, %49 ile satış departmanında ve %37 ile satışta yönetim kademesinde kadın çalışan oranıyla en yüksek sonuçlara sahip sektör oldu. 

 Perakende sektörü ise %37 ile satış departmanında kadın oranı “diğer” ve “hizmet” sektörlerinden sonra en yüksek sırada yer alırken, satışta yönetim kademesinde çalışan kadın oranında FMCG’den sonra %22 ile en düşük sektörlerden biri oldu. Perakende sektöründe satış departmanında kadın oranını etkileyen önemli unsurun saha ekiplerinin olduğu da yine sonuçlarda görüldü.

Araştırmada yer alan şirketlerimize katılımları için teşekkür ederiz. Kendi skorları ile birlikte sektör ve SALES NETWORK Topluluk oranları mail olarak iletilmiştir.