Women in Sales Network Program Partnerliği Manifestosu

SALES NETWORK Topluluğu olarak 3 Mart 2019 tarihinde “Şirketlerde ve kadınlarda farkındalık yaratmak” misyonuyla hayata geçirdiğimiz ve bugün Türkiye’nin önde gelen 80 şirketinin desteğini alan Women in Sales Network sosyal projemiz, 8 Mart 2021 tarihinde 2 yıl sürecek yeni bir faza geçiş yapıyor.

Women in Sales Network Program Partnerliği adını verdiğimiz ve 2021-2023 yıllarını kapsayacak olan yeni fazın misyonu, farkındalık yaratmaktan dönüştürücü etkiye geçişi ifade ediyor. Böylelikle işbirliği yaptığımız şirketlerin desteğiyle satış fonksiyonunda sağladığımız değişimi görülebilir ve gelişimi ölçülebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz.

Program kapsamında halihazırda destekçi olan şirketlerimizin kendi imkanları dahilinde ortaya koyacakları somut aksiyonları tanımlayarak, protokolde belirtilen esaslar dahilinde önümüzdeki 2 yıl içerisinde aksiyon almaları gerekiyor. Bu şirketler SALES NETWORK ekosistemi içerisinde Women in Sales Network Program Partneri olarak tanımlanacaklar ve  “champion” adını verdiğimiz temsilcileri 3 ayda bir gerçekleştireceğimiz karşılıklı öğrenmeye imkan sağlayan benchmark buluşmalarında biraraya gelebilecekler.

Women in Sales Network 2021-2023 yolculuğunda başka neler var?

Program partneliği ile dönüştürücü adımları atarken diğer taraftan destekçimiz olan şirketler için de değer yaratmaya devam edeceğiz.

  • Düzenli olarak gerçekleştireceğimiz anketler ile satış fonksiyonundaki cinsiyet dengesi ilerlemesini ölçerek destekçilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz
  • Kadınların satışa aktif katılımının önündeki engelleri tespit edecek araştırmalar ışığında somut iyileştirmeler için aksiyon alacağız
  • 3 ayda bir düzenlenen benckmark toplantılarına sadece program partnerlerimizi değil tüm destekçilerimizi izleyici olarak davet edeceğiz, böylelikle alınan somut aksiyonları paylaşarak en iyi uygulamaların yayılmasının ve çoğalmasının önünü açacağız
  • TEM Yönetim Hizmetleri ile işbirliği yaparak tümüyle gönüllü liderlerimizden oluşturacağımız eğitmenlerimiz ile destekçi şirketlerimizin çalışanlarına özel Women in Sales Network buluşmaları organize edeceğiz

Program Partnerliği Protokolü için SALES NETWORK ekibi ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.