22.10.2021

Toplumun sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunan yenilikçi bir sağlık kuruluşu, Daiichi Sankyo Türkiye

Genel olarak şirketinizi tanıyabilir miyiz?

Bir asrı aşkın bir geçmişi olan, bugünkü adına 2005 yılında gerçekleştirilen birleşmenin ardından alan Daiichi Sankyo, 2008 yılında bugüne İstanbul’da kurduğu ofis ile Türkiye’de faaliyetlerini yerelden yönetmeye başladı. Kardiyovasküler alanda çözümler sunan, onkoloji alanında yoğun bir çalışma içerisinde olan Daiichi Sankyo, 2030 vizyonunu “Toplumun Sürdürülebilir Gelişimine Katkıda Bulunan Global ve Yenilikçi Bir Sağlık Kuruluşu” olarak belirledi.

Bu vizyon doğrultusunda, sahadaki arkadaşlarımızla birlikte doksan kişilik ekibimizle her kalp atışını önemseyen yaklaşımlarla hasta merkezli, doktorlarımız başta olmak üzere paydaşlarımıza her daim kulak verdiğimiz bir modelle çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Daiichi Sankyo Türkiye olarak; çalışan ilişkilerimizden paydaş ilişkilerimize, geniş bir perspektif içerisinde yenilikçi, teknolojiyi önceleyen, merak etmek ve dolayısıyla öğrenmekten vazgeçmeyen, insana kıymet veren yeni nesil bir ilaç şirketi olmak için çalışıyoruz.

Ürün ve hizmetlerinizin kapsamını anlatır mısınız?

Bugün merkezi Japonya’nın en büyük ilaç firmalarından biri konumunda olan Daiichi Sankyo, insanların çeşitlendirilmiş ve karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak için yenilikçi farmasötik terapilerin elde edilmesi ve bunların ihtiyaç sahiplerine sunulmasına kendisini adamış bir organizasyondur. Daiichi Sankyo’nun hipertansiyon, kalp yetmezliği, atriyal fibrilasyon, venöz trombo emboli ve akut koroner sendrom gibi tedavi alanlarına yönelik ürünlerini Türkiye’de hekimlerin hizmetine sunuyoruz. Avrupa pazarının güçlü ve etkili merkezlerinden Daiichi Sankyo Türkiye ofisi olarak bizler de, kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde kullanılan yenilikçi ürünlerimizin yüzde 90’ını ülkemizde ürettiriyoruz. Hedefe yönelik tedavilerle hastaların yaşam sürelerini uzatmaya odaklı yenilikçi onkoloji ürünlerimizi de ilerleyen yıllarda portföyümüze katmak için globalde çalışmalar planlı bir şekilde devam ediyor.

Hizmet kapsamımıza yani madalyonun öteki yüzüne baktığımızda ise toplumun ve paydaşlarımızın ihtiyaçlarına odaklı çözümleri görüyoruz. Henüz atlatamadığımız pandeminin, ilk günleri itibariyle planlı bir yaklaşım ile paydaşlarımızı daha iyi ve dikkatle dinmeye başladık. Gerek uzmanlık alanımız gerekse insani açıdan sağlık çalışanlarımıza nasıl fayda sağlayabiliriz sorusuna cevap aradık. 

Bu çabalarımızın sonucu olarak kıymetli adımlarından birini Dijital Sağlık ve Biyoinformatik Derneği ile Dr. Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğinde Daiichi Sankyo’nun desteği ile “QTCCOVID.com” ile attık. Kovid-19 Webcast ve Kovid-19 Korunma Rehberi Video Serisi gibi uzmanlık örgütlerine yönelik pek çok dijital çözüm desteğimizin yanı sıra en önemli ihtiyaçlardan biri olarak tespit ettiğimiz korunma ekipmanları konusunda da bağış yaptık. Türk Eğitim Vakfı’nın sağlık çalışanlarının çocuklarına yönelik burs fonuna katkılarımız oldu. Yine Halk Sağlığı Kurumu’na nakdi bağışlarımızı ilettik. Bu destekler, ülkemizde faaliyet gösteren her kurumun sorumluluk ve görev bilinciyle yapması gerektiğine inandığımız işlerdi.

Yanı sıra, pandeminin ilk gününden itibaren tek gücümüz sağlık çalışanlarımızdı. Ve onların sesini daha çok duyurmak, onları daha iyi anlayabilmek ve pandeminin etkisini azaltabilecek bireysel adımların ne kadar önemli olduğunun toplum nezdinde güçlü bir biçimde vurgulanması oldukça anlamlı olacaktı. Pandeminin Türkiye’deki ilk izlerinden bugüne geride bıraktığımız 1,5 yılda belki de yaptığımız en anlamlı işlerden birinin de Sessiz Kahramanlar projesinin hayata geçirilmesi olduğu. Kovid-19’la mücadelede hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarımızın anısına, yine hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız Daiichi Sankyo ekibinden arkadaşlarımızın da katılımıyla değerli halk ozanımız Aşık Veysel’in Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü seslendirdiler. Projeye, kıymetli sivil toplum çalışmalarıyla tanıdığımız sanatçımız Haluk Levent de bir dörtlük okuyarak katkıda bulundu. Dijital platformlardan milyonlara ulaşan projemizle hekimlerimizin anısına bir saygı duruşu gerçekleştirdik. Mücadelelerinin ne kadar anlamlı olduğuna dikkat çektik. 

Paydaşlarımız için iş hayatını kolaylaştırmak, onların hayatına değer katmak adına yaptığımız çalışmaların yanı sıra, paydaşlarımız arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek ve hedef birliğimizin oluşturulmasını desteklemek için de birlikte adımlar attık. Spotify aracılığı ile ulaşabileceğiniz “Her Kalp Atışını Önemsiyoruz” isimli podcast serimiz bu çalışmalardan biri oldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 14 Mart Tıp Bayramı çerçevesinde başlattığımız podcast serimizde, pandemiyle mücadelede sağlık kuruluşlarımızda aktif görev alan çok değerli hekim ve akademisyenlerimizin deneyimlerini tarihe not düştük. Bu platformumuzu önümüzdeki dönemlerde de geliştirmeye devam edeceğiz.

Topluluğumuzdaki şirketler için hangi faydaları yaratabileceğinizi açıklar mısınız?

Daiichi Sankyo olarak attığımız her adımda #HerKalpAtışınıÖnemsiyoruz (#WeCareForEveryHeartbeat) pusulamız oluyor. Bütün paydaşlarımızla kurduğumuz ilişkileri, yine bu yaklaşımla geliştiriyor ve güçlendiriyoruz.

Topluluğumuzdaki şirketlerle farklı kapsamdaki projelerde iş birliği geliştirebiliriz, sağlık alanındaki partnerleri olabiliriz. Sağlık alanında fayda sunmak için birlikte çalışarak katma değer yaratabiliriz.

Satışta kadın gücü ile ilgili insiyatiflerde yer alabiliriz.

Diğer Röportajlar

Röportaj

17.07.2024

Fuat Murat: Öğrenmek hiç bitmeyen bir yolculuktur

"Ormanın içindeyken ağaçları görmek" sözünü ise; bir duruma çok yakından baktığımızda, büyük resmi görmeyebileceğimizi anlatmak için kullanıyorum. Bu söz, durumu dışarıdan değerlendirmenin önemini de anlatıyor.

Röportaj

11.07.2024

Anıl Aksoy: Öğrenciler, kendilerini ait hissettikleri topluluklara katılmalılar

Öğrenciler kariyer hedeflerini kısa, orta ve uzun vade olmak üzere çizmeleri gerekiyor. Ancak unutmamak lazım bu hedefler de yolda değişebilir ve gelişebilir.

Röportaj

24.10.2023

Koray Bozkurt: Sales Network, yakın samimi içten bir topluluk

Kendi satış networkümüzü oluşturmayı planladığımız dönemde, Sales Network ile tanıştık. Bu konuda öncü olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Bu öncü duruşla bizim de iş süreçlerimizi rahatlatmış oldu.

Topluluğumuza Katılın!

Daha iyi bir dünyayı birlikte tasarlamak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

People Icon

Saygın ve Güçlü
Üyeler

Content Icon

İlham Veren
İçerikler

Communication Icon

Çok Yönlü
Etkileşim

Hemen Katıl