31.05.2021

Rekabet Hukuku kapsamında kesilen cezalardan korkuyor muyuz?

Hukukta yer alan her düzenlemenin bir amacı ve gayesi olduğunu unuttuğumuz zamanlar olabiliyor. Sanki kanun koyucu, belli dönemlerde kuralları düzenliyor, ancak bu düzenlemelere neden ihtiyaç duyulduğunu ya da neyi hedeflediğini veya uygulanıp uygulanmadığını toplum takip edemiyor. Bu takip de yapılamayınca, kuralların varlığı akıllardan çıkabiliyor.

Hukuk düzenlemelerinin muhataplarına hatırlatılması sonucuna da hizmet edecek şekilde, belirli periyotlarda, belirli düzenlemelere yönelik denetimlerin arttığını gözlemliyoruz. Bu denetimlerin artmasıyla, düzenlemelere yönelik uygunsuzlukların tespit edilmesi ve muhatapların yaptırımlarla karşılaşması söz konusu oluyor. Böylece toplumda, söz konusu alanda bazı düzenlemeler olduğu hatırlanıyor. Bir anda bu düzenlemelere yönelik ilginin arttığını ve toplumdaki muhataplarının uygunluk kapsamında daha dikkatli davranmak için çabaladığını gözlemliyoruz.

Günümüzde, ilgi çekmeyi başaran alanlardan biri de rekabet hukuku düzenlemeleri ve uygulamalarıdır. Rekabet Kurumunun denetlemeleri neticesinde, bazı muhatapların oldukça yüksek cezalara çarptırıldığını gözlemliyoruz. Hemen akabinde de şirketlerin ya da kurumların rekabet mevzuatına uygunluk yönünde hukuki ya da yönetsel destekler aldığını biliyoruz. Ancak bu yöndeki çalışmaların anlık mekanizmalarla ya da geçici çözümlerle yapılmaması gerektiği belirtmeliyiz.

Rekabet Hukuku düzenlemeleri, yalnızca belge düzeyindeki anlaşmalara değil, kurum ya da şirketlerin herhangi bir çalışanının herhangi bir davranışına yönelik de inceleme ve uygunluk denetimi yapılmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, öncelikle kurum içi kültür ve sisteminin bu uygunluğa göre konumlandırılması ve akabinde, kurum içi kültür ve sistemini yürüten çalışan ve yöneticilerin de bu düzenlemeleri içselleştirmesi sağlanmalıdır. Bu yönde bir yapılanma ise, anlık çözümlerle değil, zamanla yerleşecek ve mantığını davranışlara yansıtacak bir sistemin yerleştirilmesi ile mümkün olabilecektir.

Bu bakış açısıyla, öncelikle kurumların mevcut sistemsel açıklarını tespit edebilmek adına rekabet hukukuna yönelik tabiri caizse bir check-up yapılması ve varsa iyileştirilmesi gereken alanların tespit edilmesi gerekmektedir. Bu yönde bir iyileştirmenin yapılması, hâlihazırdaki durumu belli bir çözüme ulaştıracak olsa da gelecekte karşılaşılabilecek sorunlar ancak kurum içi kalıcı ve güncellenebilen bir sistem-kültür yerleştirilmesi ve bu sistemi yürütecek her bir kişinin rekabet düzenlemeleri kapsamında bilinçlendirilmesi ile mümkün olabilecektir.

Şirketlerin ya da kurumların rekabet hukuku anlamında bahsedilen yüksek tutarda cezalara maruz kalmaması adına anlık çözümlerden ziyade kurum içi bir disiplin ve düzen takip etmesi daha uygun görülebilir ve bunun için yüksek cezaların gündemde olmasının beklenmesi yanılgısına düşülmemelidir.

                                                                              Av. Nedim Korhan Şengün & Av. Gazali Demir

Gazali Demir

Şengün & Partners, Yönetici Kıdemli Avukat

Diğer Makaleler

Topluluğumuza Katılın!

Daha iyi bir dünyayı birlikte tasarlamak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

People Icon

Saygın ve Güçlü
Üyeler

Content Icon

İlham Veren
İçerikler

Communication Icon

Çok Yönlü
Etkileşim

Hemen Katıl